Αχλάδι

Τιμή πώλησης 0,57 €
Τιμή πώλησης χωρίς φόρο 0,50 €
ποσότητα φόρου 0,07 €
Περιγραφή