Εθνική Τράπεζα

 

Λογαριασμός Όψεως σε Ευρώ.

 

Αριθμός Λογαριασμού: 00139008

 

IBAN: GR 51 0110 4610 0000 4610 0139 008

 

SWIFT BIC: ETHNGRAA