Λογιστήριο:

Το λογιστήριο επιστατεί ο οικονομολόγος,  Α! τάξης με αριθμό αδείας 4543, κύριος Θωμαΐδης Σταμάτης του Θωμά.

 

Ρόδος 27-05-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.