Λογιστήριο:

Το λογιστήριο επιστατεί ο οικονομολόγος,  Α! τάξης με αριθμό αδείας 4543, κύριος Θωμαΐδης Σταμάτης του Θωμά.