Αγαπητοί επισκέπτες - πελάτες.

Ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος να βρείτε το προϊόν που αναζητάτε είναι να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση των προϊόντων του καταστήματος, επάνω δεξιά στην οθόνη.
Εναλλακτικά.
Χρησιμοποιείστε, αναπτύσσοντας, το MENU στα αριστερά της οθόνης για να βρείτε εναλλακτικές και πληρέστερες επιλογές του προϊόντος που αναζητάτε.
Πληρέστερη επιλογή μπορείτε να έχετε, αν ανατρέξετε στην κατηγορία των προϊόντων που είναι ενταγμένο το προϊόν.
Αναζήτηση μιας κατηγορίας προϊόντων μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το φίλτρο του κάθετου MENU.
Επιπρόσθετα, αναπτύξτε πλήρως το MENU, χρησιμοποιώντας την κάθετη μπάρα κύλισης που εμφανίζεται σε αυτό, αν οι κατηγορίες υπερβαίνουν την αρχική οθόνη παρουσίασης των κατηγοριών.
Επίσης.
Αναζήτηση επακριβώς ενός συγκεκριμένου προϊόντος μπορείτε να κάνετε άμεσα, αν το αναζητήσετε με τον κωδικό τον οποίο σας τιμολογείται, από την αναζήτηση του καταστήματος, επάνω δεξιά στην οθόνη.
Εναλλακτικά, αν γνωρίζεται τον κωδικό του οίκου που το διαθέτει, δηλαδή του αρχικού προμηθευτή του προϊόντος.

Ρόδος 26-05-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.