Ευρετήριο Άρθρου

     
           

Επιστολή - Πρόταση

                                                                 ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ
                                                                 Α.Φ.Μ.: 999244953                                                                                                Προς Οίκους:
                                                                 Γενικό Εμπόριο – Διανομές                                                                                      Barilla Hellas SA
                                                                 Διαδικτυακές Υπηρεσίες                                                                                       Chipita Sa
                                                                                                                                                                                              Coca-Cola 3E AE
                                                                 Ρόδος 29-03-2020                                                                                                    Elbisco ABEE  
                                                                                                                                                                                               Melissa Kikizas  ABEE
                                                                 Κοινοποίηση Προς:                                                                                                   Mondelez Hellas SA
                                                                 Πρόεδρο  Δημοκρατίας                                                                                              Nestle Hellas SA
                                                                 Πρωθυπουργό                                                                                                          Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ
                                                                 Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων                                                                Αλουμίνιον Θαλασσινός ΑΒΕΕ
                                                                 Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων                                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ
                                                                 Επιτροπή Ανταγωνισμού                                                                                            ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
                                                                 Υπουργό Δικαιοσύνης                                                                                                Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ
                                                                 Πρόεδρο Αρείου Πάγου                                                                                              Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ
                                                                 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου                                                                                          ΙΟΝ ΑΕ                            
                                                                 Πρόεδρο Συμβουλίου Επικρατείας                                                                                Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ
                                                                 Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου                                                                                      ……….
                                                                 Δήμαρχο Ρόδου                                                                        

Θέμα: Πρόταση Συνεργασίας
(Ηλεκτρονική Διάθεση Προϊόντων Μεγάλων Οίκων  - BtB)

Αγαπητοί Φίλοι - Συνεργάτες
Τα νέα δεδομένα διαβίωσης και συναλλαγών επιβάλλουν αναθεώρηση των μέχρι τώρα γνωστών σε όλους μας πρακτικών και ενεργειών μας.
Στα πλαίσια μιας παγκόσμιας επανεκκίνησης, καλό είναι αυτή να κάνουμε σε υγιείς βάσεις, διορθώνοντας τα πρότερα λάθη μας.
Απευθύνομαι σε όλους τους μεγάλους οίκους ειδών διατροφής, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει την πλειονότητα των πρώτης ανάγκης αγαθών για τη διαβίωση μας, είτε παράγοντας τα, είτε εκπροσωπώντας τα.
Κοινοποιώ αρμοδίως, ώστε να λάβουν γνώση η Πολιτειακή και Πολιτική Ηγεσία, οι Αρχές και οι Θεσμοί της χώρας με πρώτο τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να ενημερωθούν σχετικά, παραδειγματισμένοι  από εμένα και να πράξουν ανάλογα και αρμοδίως κατά πως Εκείνοι κρίνουν, εν μέσω ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, στη χώρα.
Έδειξε ο Πρωθυπουργός μας, κατά γενική ομολογία έτοιμος να κυβερνήσει τη χώρα και το επαναβεβαίωσε με τις έγκαιρες και καίριες προνοητικές αποφάσεις του, δείχνοντας το δρόμο και στους λοιπούς ηγέτες της υφηλίου, σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που πρόσφατα προέκυψε και πρόκειται να γίνει πρώτιστο σημείο αναφοράς της ανθρωπότητας από τις μέλλουσες γενεές.
Με το ανωτέρω σκεπτικό, ευελπιστώ ότι πρόκειται να βρω, ευήκοα ώτα.

Αγαπητοί Φίλοι – Συνεργάτες.
Πωλώ τα προϊόντα των περισσοτέρων από εσάς κοντά μισό αιώνα τώρα, παιδιόθεν.
Στο παρελθόν το εμπόριο στηριζόταν σε σταθερές τιμές και χονδρεμπορικές εκπτώσεις, από σταθερά ποσοστά κέρδους ανά αναγκαιότητα προϊόντος, για το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο που ήταν η ραχοκοκαλιά της διάθεσης αγαθών στη χώρα.
Σημείο αναφοράς θέτω την δεκαετία του ογδόντα.
Τη συγκεκριμένη δεκαετία τα χρηματοοικονομικά έξοδα ήταν δυσβάσταχτα, με τα επιτόκια να υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό   (20%).
Σε αυτή την δεκαετία θεσπίστηκε ένα καταστροφικό πλαίσιο συναλλαγών, αθέμιτου ανταγωνισμού, που στηριζόταν σε διττό σαθρό υπόβαθρο.
Από τη μία θεσπίστηκε η επιβράβευση των μεγάλων πωλήσεων με μεγάλες εκπτώσεις που οδήγησαν σε κλείσιμο όλα τα μικρά καταστήματα και κυρίως αυτά της πρώτης ανάγκης, των μπακάλικων – mini market που εξυπηρετούσαν τη γειτονιά,  χωρίς αναγκαίες δαπανηρές μηχανολογικές ενεργειακές κινητοποιήσεις  και τροφοδοτούνταν από το χονδρεμπόριο.
Από την άλλη τα επιτόκια συντηρούσαν υψηλά τα οικονομικά οφέλη από τις καταθέσεις, με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρετε κάποιος να επιχειρήσει η να επενδύσει.

Τα ανωτέρω οδήγησαν σε βάθος χρόνου τις μεγάλες αλυσίδες, μετά τη γιγάντωση τους, σε πτωχεύσεις οι οποίες στηρίχτηκαν στα πήλινα πόδια της επιβράβευσης των αλόγιστων μεγάλων πωλήσεων μη λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του αλόγιστου επεκτατισμού τους, επενδύοντας ενίοτε αλλοτρίως άφρονα και δαπανηρά με τα χρήματα της πίστωσης των προμηθευτών τους, δηλαδή τα δικά σας, στηριζόμενοι απλά και μόνο στην ανακύκλωση των υποχρεώσεων τους.
Το κόστος κλήθηκε να αναλάβει η πολιτεία με ημίμετρα απλά και μόνο για τη διάσωση των θέσεων εργασίας, κρύβοντας κάτω από το χαλί το πρόβλημα του οικονομικού ανοίγματος τους, με το να επιτρέψει συγχωνεύσεις που απλά παράτειναν το οικονομικό πρόβλημα τους το οποίο διογκώθηκε και κλήθηκε και πρόκειται να κληθεί η πολιτεία βίαια, εκ νέου να καλύψει.
Μεγάλο μέρος αυτού του κόστους κληθήκατε και εσείς να καλύψετε, μάλιστα διαχρονικά, αρχικά  από τις μικρές επιχειρήσεις τις οποίες αρχικά εσείς τροφοδοτούσατε και έκλεισαν, μα και μεταγενέστερα από τις πτωχεύσεις των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων που έγιναν εν μέρει ανταγωνιστές σας πωλώντας στα καταστήματα τους τα δικά τους ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα τους.  
Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που στηρίχτηκαν σε παραγωγικές συνεργασίες και δημιούργησαν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, εδραιώνοντας ένα πλέγμα προστατευτισμού και αυτάρκειας, όπως τα super market Βασιλόπουλος, αναφερόμενος παραδειγματικά.
Πριν από αυτό το καταστροφικό  πλαίσιο υπήρχαν αγορανομικοί  έλεγχοι και τα ποσοστά κέρδους ήταν ελεγχόμενα, τουλάχιστον για τα είδη πρώτης ανάγκης, οδηγώντας όλους τους  επαγγελματίες σε συναγωνισμό προσφοράς καλών υπηρεσιών για να κερδίσουν την εύνοια του βασιλιά πελάτη.

Αγαπητοί Φίλοι – Συνεργάτες.
Βιώνουμε όλοι μας, ξαφνικές αλλαγές που πρόκειται οι περισσότερες από αυτές να μείνουν και να χαράξουν πλέον τον τρόπο της διαβίωσης και των συναλλαγών μας, μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η αισιοδοξία επιβάλλει να σκεπτόμαστε την επόμενη ημέρα.
Ουδέν κακό, αμιγές καλού.
Το κύριο, υπέρ αναγκαίο και πρώτιστο καλό αυτής της παγκόσμιας τραγωδίας, είναι με το παγκόσμιο γενικό κλείσιμο η σωτηρία του πλανήτη που μας φιλοξενεί και τον κακοποιήσαμε υπέρμετρα με όλα τα περιττά βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα και την εγκατάλειψη της φροντίδας και εκμετάλλευσης  της μάνας γης, στη οποία οφείλουμε την επιβίωση μας. 
Ο πλανήτης μας προειδοποίησε με πλημμύρες και φωτιές, αλλά εθελοτυφλήσαμε και κωφεύσαμε στο βωμό του οικονομικού οφέλους.
Εδώ ταιριάζει αυτό που λέγεται: «Όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο ΘΕΟΣ γελάει».

Αγαπητοί Φίλοι – Συνεργάτες.
Υπάρχει αναγκαιότητα αναθεώρησης του τρόπου διάθεσης των προϊόντων σας και της διενέργειας των συναλλαγών μας, ώστε αυτές να προσαρμοστούν στα νέα πλαίσια  διαβίωσης μας.
Ας οικοδομήσουμε, τραγικής ευκαιρίας δοθείσης, σε βαθιά και στέρεα θεμέλια.
Ας προσαρμόσουμε τις νέες επιλογές μας, στο πλαίσιο της τεχνολογίας που μας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες  να υποκαταστήσουμε την φυσική μας παρουσία, όπως ήδη συμβαίνει για την επικοινωνία μας, περιορίζοντας τις άσκοπες και πολυέξοδες μετακινήσεις μας.

Αγαπητοί Φίλοι – Συνεργάτες.
Να τονίσω εκ νέου ότι απευθύνομαι σε όλους τους μεγάλους οίκους ειδών διατροφής, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει την πλειονότητα των πρώτης ανάγκης αγαθών για τη διαβίωση μας και ας με συγχωρήσουν όσοι εκ παραδρομής δεν τους συμπεριέλαβα στην παρούσα.
Θέτω στη διάθεση σας την πείρα μου και τη δυνατότητα αυτάρκειας μου στη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, με τη δυνατότητα διανομής των αναρτημένων σε αυτό προϊόντων, του  www.spanos.supply, που δύναται να προσφέρει την απομακρυσμένη πρόσβαση όλων των μικρών επιχειρήσεων διατροφής που δραστηριοποιούνται στα χωριά της Ρόδου και των γύρο μικρών νησιών, στα δικά σας προϊόντα.
Σας προσφέρω πιλοτικά στη Ρόδο και στα γύρο μικρά νησιά τη δυνατότητα να έχετε τη δική σας απομακρυσμένη πρόσβαση και παρουσία σε κάθε μικρή επιχείρηση, μέσω του ηλεκτρονικού μου καταστήματος.
Γνωρίζετε όλοι σας ότι αυτή τη δυνατότητα σας έχω προσφέρει εδώ και μερικά χρόνια, όμως οι τιμές που εσείς μου προσφέρατε δεν ήσαν ανταγωνιστικές και κατέστη περιττή και άνευ αντικρίσματος η ανάρτηση των προϊόντων σας, στο προηγούμενο ηλεκτρονικό μου κατάστημα.
Πλέον τα νέα αναγκαστικά δεδομένα του τρόπου διαβίωσης και των συναλλαγών μας, επιβάλλει την διαδικτυακή προμήθεια των αγαθών, τα περισσότερα εκ των οποίων εσείς διαθέτετε.

Αγαπητοί Φίλοι – Συνεργάτες.
Σας καλώ όλους, ως μεγάλοι οίκοι, φιλοξενούμενοι στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα, www.spanos.supply  να μου δώσετε τη δυνατότητα να διαθέσω τα προϊόντα σας σε ανταγωνιστικές τιμές με τα μεγάλα καταστήματα, ώστε τα προϊόντα σας να πωλούνται στις ίδιες, η τουλάχιστον ανταγωνιστικές τιμές και στα ποιο απομακρυσμένα σημεία πώλησης της επικράτειας, παραδειγματίζοντας πιλοτικά μέσω εμού την αγορά, στη Ρόδο και τα γύρο μικρά νησιά, για όλη την επικράτεια.
Ευελπιστώ ότι η γνωστή σε όλους σας μακροχρόνια αυτή προσπάθεια μου, πρόκειται να προσελκύσει τουλάχιστον κάποιους από εσάς.
Έχω ήδη καλή και μακροχρόνια συνεργασία με τους εκπροσώπους σας στο νησί της Ρόδου και δεν θα χρειαστεί να διαταραχθούν οι εκπροσωπήσεις σας.
Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μου δώσετε τη δυνατότητα της ανταγωνιστικότητας.
Να δύναμαι να προσφέρω τις  ίδιες τιμές  πέραν της ποσότητας πώλησης των προϊόντων σας, αντισταθμίζοντας την πίστωση, ενίοτε επισφαλή,  που δίνετε στις μεγάλες αλυσίδες με έκπτωση σε εμένα λόγο αγοράς τοις μετρητοίς.
Διαθέτω τις τεχνολογικές, λειτουργικές και αποθηκευτικές- κτιριακές υποδομές της υπολειτουργούσας επιχείρησης μου, σε βαθμό πλήρους αυτάρκειας, δυνάμενος να φιλοξενήσω και σε φυσικό απόθεμα έναν μεγάλο οίκο από εσάς υπό μορφή παρακαταθήκης, με τον πρώτο που θα προστρέξει να έχει λόγο στις λοιπές συνεργασίες μου, αν και αυτό ίσως κρίνεται περιττό καθώς όλοι οι μεγάλοι οίκοι, ‘’αύριο’’ μπορεί να είναι συγχωνευμένοι.      

Αγαπητοί Φίλοι – Συνεργάτες.
Ευελπιστώντας, να τύχη ανταπόκρισης η πρόταση μου, εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας.

Ρόδος 29-03-2020

Με εκτίμηση.
Για την ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής
Θωμάς Χ. Σπανός