Λόγο της πληθωριστικής τάσης της αγοράς, στην παρούσα χρονική συγκυρία, ενδέχεται κατά την τιμολόγηση να υπάρχει αναπροσαρμογή τιμών, σύμφωνα με την τελευταία αγορά του τιμολογούμενου προϊόντος.
Επίσης, λόγο έλλειψης, ενδέχεται τα προϊόντα, με την συγκατάθεση του πελάτη, να αντικατασταθούν, ως προς την παραγωγική και βιομηχανική - εργοστασιακή προέλευση τους.  

Ρόδος 28-03-2022

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

SpTh Ypografi 180x122