Σκοπός:

Η εταιρεία είναι κερδοσκοπική.
Πρώτιστος  σκοπός της, το όσο δυνατόν μεγαλύτερο θεμιτό οικονομικό κέρδος, στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών, προσαρμοζόμενη στους κάθε φορά θεσπισμένους, προς τούτο, (τίθεται σε ισχυρή αμφιβολία),  κανόνες της πολιτείας. Ώστε, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, προς την πολιτεία, τους προμηθευτές της και όσους συμβάλουν στην λειτουργία της.
Δευτερευόντως, η προσαρμογή της στα δεδομένα της αγοράς, ώστε να μην «ενοχλεί»,  αλλά και να μην   «ενοχλείται».
Ερμηνεύοντας, την μόλις ανωτέρω τοποθέτηση, αρχή και θέση της εταιρείας, βασισμένες στις εμπειρίες του επιχειρηματία, είναι να αποφεύγει τον ανταγωνισμό, των συναφών εταιρειών στο περιβάλλον που ασκεί τις δραστηριότητές της, ως και να μην διαταράσσει τις τάσεις της αγοράς, όσον αφορά την θέση εταιρειών και προϊόντων σε αυτή.
Η εταιρεία είναι κυρίως εμπορική και είναι σε θέση να επιτελέσει τον σκοπό της, συνεργαζόμενη με εταιρείες και εμπορευόμενη, τα αγαθά τους, που ήδη έχουν θέση στην αγορά. Δεν σκοπεύει να διαταράξει τις ισορροπίες της αγοράς, αλλά να συμπλεύσει με αυτή, δημιουργώντας και διατηρώντας αγαστές και κερδοφόρες συνεργασίες.
Το εγχείρημα της διατάραξης της ισορροπίας της αγοράς, με τα δεδομένα μάλιστα που έχουν πλέον διαμορφωθεί, είναι καταστροφικό για όποιον το επιχειρήσει. Έχει επιχειρηθεί, έντονα και επαναλαμβανόμενα, κατά το παρελθόν από τον επιχειρηματία να επιβάλει τη θέση του σε αυτήν, αναποτελεσματικά, ένεκα αθέμιτου έντονου ανταγωνισμού και δεν σκοπεύει πλέον να τη διαταράξει, αλλά να τοποθετηθεί σε αυτή συμπλέοντας. Η αναπροσαρμογή της αγοράς είναι κάτι που αφορά πλέον την πολιτεία και ως ανωτέρω έχει εκτεθεί, μέλημα της εταιρείας είναι η προσαρμογή, στους κάθε φορά θεσπισμένους κανόνες της.
Στην περίπτωση που συνάψει, αποκλειστική αντιπροσωπευτική συνεργασία με κάποιον οίκο, τότε πρόκειται να προσπαθήσει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την «πίτα» της αγοράς, για λογαριασμό του οίκου που την τίμησε με την συνεργασία του, στα πλαίσια πάντα των χρηστών συναλλακτικών ηθών, προσπαθώντας να αποφεύγει υστερόβουλες προθέσεις , αντικρούσεις και αντιπαλότητες, δημιουργώντας υγιείς κανόνες ανταγωνισμού.
Από τις αρχές του 2018 δευτερευόντως δραστηριοποιείται και στον διαδικτυακό τομέα προσφέροντας υπηρεσίες δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Προσφέρει επίσης διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση.
Τα ανωτέρω, προς το παρόν, είναι μια πρώτη τοποθέτηση του πλαισίου, μέσα στο οποίο η εταιρεία κινείται και πρόκειται να κινηθεί, ώστε να επιτελέσει το σκοπό της και να καταστεί υγιής και ενεργός οργανισμός, προσφέροντας μέσα από την ύπαρξή της προς πάσα οικονομική και κοινωνική κατεύθυνση.

 

 
 

Πλάνο Δράσης:

 
                          SS 20180112 PlanoDrasis                
   

Ρόδος 27-05-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.