Ο Πελάτης είναι ο Βασιλιάς και εμείς ο υπηρέτης του !

 

Κάθε μας σκέψη και ενέργεια αποσκοπεί στο να κερδίσουμε την εύνοια Του,
απολαμβάνοντας τα πολλαπλά οφέλη από τη συνεργασία Του.

 

Ρόδος 27-05-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.