Αγαπητοί επισκέπτες - πελάτες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  www.spanos.supply είναι διαδικτυακή εμπορική δραστηριότητα και παρουσία της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ.
Η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, με μοναδικό εταίρο τον Σπανό Θωμά - Δημήτριο Του Χρήστου.
Ιδρύθηκε διά της υπ' αριθμόν 31.981/03-04-2003 συμβολαιογραφικής πράξης, καταστατικό σύστασης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με κεφάλαιο 18.000 €, του συμβολαιογράφου Γεωργίου Ροδίτη.
Δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2984/15-04-2003 ΦΕΚ, φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Βεβαιώθηκε η έναρξη των εργασιών της διά της υπ' αριθμόν 1076/01-09-2004 δήλωσης, στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. διά του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6604/Β3/1-1 την 17/07/2013 και έλαβε αριθμό 72977520000.
Διά της υπ’ αριθμόν 497/02-02-2018 δήλωσης, στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, δηλώθηκε νέα δραστηριότητα υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
Διά της υπ’ αριθμόν 675/20-02-2018 δήλωσης, στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, δηλώθηκε νέα δραστηριότητα πώλησης διαφημιστικού χώρου η χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή η βάσει σύμβασης.

Ρόδος 27-05-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.