Μπύρες

Amstel /4 6x375ml

Μπύρα σε κουτί 375ml.

Τιμή πώλησης: 5,77 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 4,65 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,12 €

Amstel /6 4x500ml

Μπύρα σε κουτί 500ml.

Τιμή πώλησης: 5,59 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 4,51 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,08 €

Amstel 20x500ml

Μπύρα σε φιάλη 500ml.

Τιμή πώλησης: 25,23 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 20,35 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,88 €

Amstel 24x330ml

Μπύρα σε φιάλη 330ml.

Τιμή πώλησης: 21,63 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 17,44 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,19 €

Fix /4 6x330ml

Μπύρα σε κουτί 330ml.

Τιμή πώλησης: 6,45 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 5,20 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,25 €

Fix /6 4x500ml

Μπύρα σε κουτί 500ml.

Τιμή πώλησης: 6,32 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 5,10 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,22 €

Fix 20x500ml

Μπύρα σε φιάλη 500ml.

Τιμή πώλησης: 25,77 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 20,78 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,99 €

Fix 24x330ml

Μπύρα σε φιάλη 330ml.

Τιμή πώλησης: 22,94 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 18,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,44 €

Heineken /4 6x330ml

Μπύρα σε κουτί 330ml.

Τιμή πώλησης: 7,01 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 5,65 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,36 €

Heineken /6 4x500ml

Μπύρα σε κουτί 500ml.

Τιμή πώλησης: 6,68 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 5,39 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,29 €

Heineken 20x500ml

Μπύρα σε φιάλη 500ml.

Τιμή πώλησης: 31,21 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 25,17 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,04 €

Heineken 24x330ml

Μπύρα σε φιάλη 330ml.

Τιμή πώλησης: 26,47 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 21,35 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,12 €

Mythos /4 6x330ml

Μπύρα σε κουτί 330ml.

Τιμή πώλησης: 6,51 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 5,25 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,26 €

Mythos /6 4x500ml

Μπύρα σε κουτί 500ml.

Τιμή πώλησης: 6,37 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 5,14 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,23 €

Mythos 20x500ml

Μπύρα σε φιάλη 500ml.

Τιμή πώλησης: 25,94 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 20,92 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,02 €

Mythos 24x330ml

Μπύρα σε φιάλη 330ml.

Τιμή πώλησης: 23,41 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 18,88 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,53 €

ΑΛΦΑ /6 4x500ml

Μπύρα σε κουτί 500ml.

Τιμή πώλησης: 5,38 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 4,34 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,04 €

ΑΛΦΑ 20x500ml

Μπύρα σε φιάλη 500ml.

Τιμή πώλησης: 23,61 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 19,04 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,57 €

ΑΛΦΑ 24x330ml

Μπύρα σε φιάλη 330ml.

Τιμή πώλησης: 20,37 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 16,43 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,94 €

ΑΛΦΑ 5+1/4 6x330ml

Μπύρα σε κουτί 330ml.

Τιμή πώλησης: 4,76 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 3,84 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,92 €