Αποτελέσματα 1 - 10 από 10

Σερβιέτες

Always cotton normal No1 /20 x12

Σερβιέτες μέγεθος Νο1. Τεμάχια: 12

Τιμή πώλησης: 3,32 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 2,68 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,64 €

Always day - night No3 /20 x7

Σερβιέτες μέγεθος Νο3. Τεμάχια: 7

Τιμή πώλησης: 2,24 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,81 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,43 €

Always maxi long No2 /8 x12

Σερβιέτες μέγεθος Νο2. Τεμάχια: 12

Τιμή πώλησης: 2,55 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 2,06 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,49 €

Always platinum night No3 /20 x6

Σερβιέτες μέγεθος Νο3. Τεμάχια: 6

Τιμή πώλησης: 2,32 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,87 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,45 €

Always platinum normal No1 /16 x8

Σερβιέτες μέγεθος Νο1. Τεμάχια: 8

Τιμή πώλησης: 2,32 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,87 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,45 €

Always platinum secure night No4 /18 x5

Σερβιέτες μέγεθος Νο4. Τεμάχια: 5

Τιμή πώλησης: 2,32 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,87 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,45 €

Always platinum super No2 /20 x7

Σερβιέτες μέγεθος Νο2. Τεμάχια: 7

Τιμή πώλησης: 2,32 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,87 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,45 €

Always ultra long No2 /24 x8

Σερβιέτες μέγεθος Νο2. Τεμάχια: 8

Τιμή πώλησης: 2,24 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,81 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,43 €

Always ultra night No4 /24 x6

Σερβιέτες μέγεθος Νο4. Τεμάχια: 6

Τιμή πώλησης: 2,24 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,81 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,43 €

Always ultra normal No1 /16 x9

Σερβιέτες μέγεθος Νο1. Τεμάχια: 9

Τιμή πώλησης: 2,24 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 1,81 €
Ποσό ΦΠΑ: 0,43 €